Cty CPXL Hoàng Mai

1.Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG MAI
Tên giao dịch: HOANG MAI CONSTRUCTION AND INSTALLION JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt   : HOANGMAI.,JSC

2.Địa chỉ: Nhà số 3, Lô số 2, khu đô thị Đại Kim - Định Công, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai,  thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0436412113                  Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

3.Ngành, nghề kinh doanh
- Xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp và thủy lợi;
- Xây dựng các công trình giao thông;
- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật;
- Khảo sát xây dựng, trắc địa và đo vẽ bản đồ;