Dự án đã hoàn thành

1. CÔNG TRÌNH: N06 DỰ ÁN DỊCH VỌNG - CẦU GIẤY HÀ NỘI

 

 

+ Thời gian thực hiện: Năm 2002

+ Tổng diện tích Dự án: 225.174 m2

+ Đơn vị Chủ đầu tư: Liên danh Công ty đầu tư xây dựng và Kinh doanh nhà Từ Liêm - Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà

2. DỰ ÁN KĐT MỚI ĐẠI KIM - ĐỊNH CÔNG MỞ RỘNG PHÍA BẮC VÀ TÂY BẮC 24HA

Một góc dự án KĐT mới Đại Kim - Định Công

Thời gian thực hiện: Năm 1998

+ Tổng diện tích Dự án: 24,438 ha

+ Đơn vị Chủ đầu tư: Liên danh Công ty cổ phần Kinh doanh và Đô thị Hà Nội - Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà

 3. CHUNG CƯ A15