Dự án đang triển khai

 1.Dự án nhà ở cán bộ chiến sỹ công an Quận Hoàng Mai.

+ Tổng diện tích dự án:20.979 m2
+ Đơn vị Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà.

 

 

2. Dự án: Đường 2,5 đoạn từ Đầm Hồng ra Quốc lộ 1A

+ Thời gian dự kiến khởi công: Năm 2012 
+ Tổng diện tích Dự án BT: 67.125 m2 
+ Đơn vị chủ đầu tư: Liên doanh Công ty cổ phần Kinh doanh và Đô thị Hà Nội - Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà.

 3. Khu đô thị Đại Kim - Định Công mở rộng phía Bắc và Tây Bắc 100,9 ha